Taneční složky

Pidi děti

Tanečníci ve věku od cca 3 let až do 5 let. Děti se učí základní taneční prvky, říkanky, básničky, týmové hry, rytmus.

Mini děti

Předškolní a mladší školní děti od cca 5  do 7 let. Učí se rytmus, základní taneční prvky, básničky, říkanky. Součástí lekcí jsou i pohybové zábavné hry. Vystupují na pohárových tanečních soutěží a dalších vystoupení pro veřejnost.

Děti

Tanečníci ve věku od cca 7 do 11 let.  Soutěží na pohárových, regionálních, krajských i celorepublikových tanečních soutěží. Vystupují na plesech a dalších kulturních akcí.

Junioři

Tanečníci ve věku od cca 11 let do 15 let. Soutěží na pohárových, regionálních, krajských i celorepublikových tanečních soutěží. Vystupují na plesech a dalších kulturních akcí.

Dospělí

Tanečníci od cca 15 let, soutěží na pohárových, regionálních, krajských, celorepublikových i mimorepublikových tanečních soutěží. Semifinalisté Mistrovství Evropy 2015, Finalisté Mistrovství Evropy 2016. Vystupují na plesech a dalších kulturních akcí.

Oldies

Tanečníci od 25 let, tancují spolu především pro zábavu. Vystupují na společenských akcí, plesech, zábavách a občas na pohárových tanečních soutěží. Tanečníci mezi sebou vytváří skvělou partu a setkávající se i mimo taneční lekce.

Přidej se k nám ... 

O nás

Taneční skupina DC7 Česká Lípa má cca 150 členů od dětí předškolního věku až po seniorky. Taneční skupina vznikla v roce 2006 pod vedením Ing. Jitky Jedličkové s prvním názvem Dancing, kde se skupina začala věnovat disco dance.

Taneční skupina DC7 Česká Lípa funguje pod spolkem VČAS z.s. (https://www.vcas-os.cz/)

Všechny taneční složky se po dlouhá léta věnují streetovým tanečním technikám, show dance a art dance.